Memurluktan çıkarma cezası, iptal davsı, idari yargı, devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezası, Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması), uzlaşmaya tabi suçlar, uzlaşma kapsamındaki suçlar, uzlaşma

MEMURLUKTAN ÇIKARMA CEZASI VE İPTAL DAVASI

Memurluktan çıkarma cezası, devlet memurunun işlediği fiil ve hallere göre, devlet memurluğundan çıkarılması anlamına gelir. Bu ceza, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir ve bir memurun görevine son verilmesi şeklinde uygulanır. Memurluktan çıkarma cezası, memurun kamu görevinden süresiz olarak çıkarılması ve bir daha devlet memurluğuna atanmaması anlamına gelir. Disiplin soruşturmasının, usulüne uygun olarak […]

Devamını Oku
1 yıllık kıdem ve ihbar tazminatı ne kadar, Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama, kıdem ve ihbar tazminatı en doğru nasıl hesaplanır, istifa eden işçi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alır mı

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI NASIL HESAPLANIR – 2024

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama bazı hususlar dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatı, bir işçinin işten ayrılması durumunda alabileceği bir tazminattır ve işçinin çalıştığı her tam yıl için belirli bir miktar üzerinden hesaplanır. 2024 yılı için kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacak hususlar hizmet süresi, son brüt ücret ve tavan ücrettir. İşçinin işten çıkarılmadan önce işverene belirli […]

Devamını Oku
haklı fesih, istifa eden işçinin hakları, İş koşulları değişen işçinin hakları nelerdir?, çalışma koşulları, çalışma koşullarının esaslı değişikliği

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE HAKLI FESİH ŞARTLARI

Çalışma koşullarının esaslı değişikliği iş hayatının kaçınılmaz bir parçasıdır. Ancak bu değişiklikler işveren ile işçi arasındaki dengeleri bozacak nitelikte olduğunda hukuki sorunlar ortaya çıkabilir. İş Kanunu, bu tür durumlarda işçilerin haklarını korumayı amaçlayan çeşitli düzenlemeler içermektedir. Bu makalede, çalışma koşullarının esaslı değişikliği ve haklı fesih şartları ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Çalışma koşullarının esaslı değişikliği durumunda […]

Devamını Oku
Kİracının eksik kira ödemesi ya da hiç kira ödememesi, kira alacağı tahsili icra takibi süreci, kira sözleşmesi temrrüt, kpss sorgulama, osym sorgulama, iki haklı ihtarla tahliye, kiracının en hızlı tahliye yolu, icra yoluyla tahliye, icradan tahlye, yeni malikin ihtiyacı, işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye, gereksinim nedeniyl kiracının tahliyesi, kiracının evden çıkarılması, TÜFE, kira artışı, İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması

Kiracının Eksik Kira Ödemesi ya da Hiç Kira Ödememesi Üzerine Başlatılacak İcra Takibi

Kira sözleşmeleri, taşınmaz malın kullanım hakkını belirli bir süre için belirli bir bedel karşılığında kiracıya devreden hukuki anlaşmalardır. Kiracının kira bedelini eksik veya hiç ödememesi, kira sözleşmesinin temel yükümlülüklerinden birinin ihlali anlamına gelir ve kiraya verenin bu durumu hukuki yollarla çözmesi gerekebilir.  Kira alacağı eksik ödeme ve tahsili konusunda yapacağınız hukuki süreçle Kartal Avukat Bürosunda […]

Devamını Oku
araba dolandırıcılı nereye şikayet edilir, araç satışı dolandırıcılığı, araba alırken dolandırıldım

ARAÇ SATIŞI DOLANDIRICILIĞI, NEREYE ŞİKAYET EDİLİR, İSPATI

Araç satışı dolandırıcılığı hem alıcılar hem de satıcılar için ciddi mali kayıplara yol açabilen yaygın bir suçtur. Bu makalede, araç satışı dolandırıcılığının farklı türleri, kullanılan yaygın yöntemler ve bu dolandırıcılıklardan korunma yolları ele alınacaktır. Ayrıca, yasal düzenlemeler ve mağdurların başvurabilecekleri hukuki yollar hakkında bilgi verilecektir. Araç satışı dolandırıcılığı daha çok şu şekillerde yapılır;   Sahte […]

Devamını Oku
boşanmadan sonra, hangi mallar paylaşılmaz, boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır, anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, mal paylaşımı davası, Anlaşmalı boşanma protokolünün önemi

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI

Anlaşmalı boşanma, tarafların karşılıklı rızası ile evlilik birliğini sona erdirmesi sürecidir. Bu süreçte, tarafların üzerinde anlaştıkları hususların yazılı olarak düzenlenmesi ve mahkemece onaylanması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde en önemli unsurlardan biri, mal paylaşımı konusunda açık ve net bir ifadeler kullanılmasıdır. Mal paylaşımı konusunun belirsiz ifadelerle düzenlenmesi, taraflar arasında ileride yaşanabilecek uyuşmazlıkların ve hukuki problemlerin önüne […]

Devamını Oku
uyuşturucu kullanma suçu, madde bağımlılığı tedavisi, uyuşturucu yakalatma, içici, kullanıcı, denetimli serbestlik tedavi tedbiri, uyuşturucu tedavi merkezi, tedavi ve denetimli serbestlik, AMATEM denetimli serbestlik, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıcısı, bonzai yakalatma, esrar, kokain, kullanma sınırı

UYUŞTURUCU MADDEYİ BAŞKASINA VERME/ TEMİN ETME YA DA HATIR İÇİN VERME

Uyuşturucu maddenin başkalarına verilmesi ya da temin edilmesi uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturur. Kişilerin zaman zaman sahip oldukları uyuşturucu maddeleri satmadıkları ve karşılığında bir ücret almadan verdikleri olur. Bu durumda Yargıtay’ın uygulamasına göre para karşılığı satış olmasa dahi kişilerin, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem görmeleri söz konusu olmaktadır. Uyuşturucu kullanma suçu ya da uyuşturucu madde […]

Devamını Oku
Kartal iş hukuku avukatı, Kartal İşçi Avukatı, Hukuk Büroları, Arabuluculuk bürosu, Avukat ve Hukuk Bürosu, mal paylaşımı davası, Boşanmada Mal paylaşımı davası, mal tasfiyesi, boşanmada ev paylaşımı, aile konutunun tahsisi, özgülenme, eşin ölümü miras hakkı, mal rejiminin sona ermesi, edinilmiş mallara katılma rejimi

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMİ HANGİ HALLERDE SONA ERER

Mal rejiminin sona ermesi ve ne zaman sona erdiğinin belirlenmesi, rejim içerisinde bulunan malların veya değerlerin tespiti anlamına gelmektedir. Rejimin tasfiyesi gerçekleştirilecek mal varlığına ilişkin değerlendirmenin yapılacağı tarihin tespiti açısından da önemli olmaktadır. Çünkü, yasal mal rejiminde yalnızca, rejime başlama tarihiyle sona erdiği tarihin arasında geçen sürede edinilmiş mallar rejime dahil edilmektedir. Tasfiyede, rejime dahil […]

Devamını Oku
depozito çıkarken nasıl geri alınır, depozito iadesi, kiracı nasıl çıkarılır, kiracı tahliyesi şartları

DEPOZİTO NEDİR- GERİ ALINIR MI- ÇIKARKEN NASIL HESAPLANIR?

Son dönemlerde kiracı ve ev sahipleri arasında depozitonun iadesi konusunda hukuki problemler çıkmaktadır. Çünkü, kiracıların, eve girerken verdikleri depozito çıkarken, enflasyon karşısında özellikle geçtiğimiz iki yıl boyunca önemli ölçüde erimiştir. Bu nedenle kiracının, evden taşınırken depozitoyu ilk verdiği şekilde mi yoksa güncel kira fiyatı üzerinden mi alması gerektiği üzerinde durulmalıdır. Çünkü, yasadaki düzenlemeye karşın depozito […]

Devamını Oku
birden çok evlilik, birden fazla evlenme, dinsel törenle evlenme, imam nikahıyla evlenme, vasiyetname, vasiyet, metrese vasiyet, sevgiliye vasiyet, imam nikahlı eşe vasiyet, ölüme bağlı tasarruf, mirabırakan

BİRDEN FAZLA EVLİLİK- HİLELİ VE DİNSEL TÖRENLE EVLENME

Bilineceği üzere ülkemizde kişilerin yalnızca bir kişiyle resmi nikahına izin vermektedir. Buna rağmen birden fazla evlilik yapanların bu işlemlerinin hukuki sonuçları olacaktır. Türk Ceza Kanunu md. 230’da birden fazla evlilik, hileli evlenme ve dinsel tören suçu düzenlenmiştir. Buna göre düzenlemedeki suçları işleyenler, evlenmenin iptali kararı kesinleşmesinden itibaren işleyecek zamanaşımı süresince dava edilebilecektir. Birden fazla evlilik […]

Devamını Oku
Don`t copy text!