Aile konutu nedir, konut, kira tespit davası, ihtiyaç nedeniyle tahliye davasıyla birlikte açılır mı

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye ve Kira Tespit Davası Birlikte Açılabilir Mi? – 2024

Ev sahipleri, kiracısı ile daha önce aralarında yaptıkları kira sözleşmesini.bazı nedenlerle sona erdirmek isterler. Bu nedenle kiraladığı evini tahliye etmek istediğinde gidebilecekleri hukuki yollar bulunmaktadır. Bunlar arasında kira tespit davası da vardır. Kira tespitini ihtiyaç nedeniyle tahliye davası ile birlikte açabilirler. Kiranın tespiti için açtıkları dava konut.ve çatılı işyeri niteliğine sahip yerler.hakkında başvurdukları bir yoldur. Kira tespit davasını kiracı.ile yaptıkları sözleşmenin 5 yılı geçmesiyle birlikte açarlar. Ev sahipleri kira tespit davası için başvurularını sözleşmenin daha sonraki her 5 yıllık döneminde yapabilirler.

 

1. Kira Tespit Davası Nedir?

Son zamanlarda ekonomideki gelişmeler hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler kira ilişkilerini.de olumsuz etkilemiştir. Ev sahipleri ile kiracıları arasında mahkemelerin önünde çok fazla hukuki problem bulunmaktadır.

Kira sözleşmesinde tarafların belirledikleri kira parası ekonomi karşısında zamanla erimektedir. Bu nedenle ev sahipleri kiracıyla anlaşamadığında, yeni bir kira bedeli belirlemesi için mahkemeye giderler.

Son zamanlarda ev sahipleri ihtiyaç nedeniyle tahliye davasıyla birlikte kira tespit davasını açmaktadır. Çünkü ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını açtıklarında mahkemelerin yoğunluğu nedeniyle.dava uzun süre bitmemektedir. Dava devam ederken kira ilişkisi de devam ettiğinden.ev sahipleri kira tespiti için kira tespit davasını açmaktadır.

 

2. Bireyler Kira Tespit Davasını Niçin Açarlar?

Ev sahipleri, kira tespit davasıyla.kirada olan taşınmazının kirasını tespit için giderler. Bunun için taşınmazın bazı özellikleri önemlidir. Kira tespit davasında mahkeme emsal kiralara, 12 aylık TÜFE’nin ortalamasına, evin niteliği.ve diğer özelliklerine bakar. Böylece kira tespiti davası yolu ile kira sözleşmesinin tarafı olan ev sahibi mahkemeden kira bedelini belirlemesini ister.

 

3. Ev Sahipleri Kira Tespit Davasıyla İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasını Birlikte Açabilir mi?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kira tespiti davası.ile farklı hukuki başvuru konusu olmaktadır. Pratikte kim durumlarda ev sahipleri yalnızca evin ihtiyaç nedeniyle tahliyesini istemektedir. Bazen de yalnızca kira tespit davası açmaktadır. Yani bireyler bu davaları tek başına açmaktadır. Bireyler kendi yaşamış olduğu hukuki sorunlarına göre kira tespit davasını ya da ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını açmaktadır.

 

4. Kira Tespit Davasını Açmak İçin Bir Süre Var mı?

Kanunda kira tespit davasını açmak.için herhangi bir süre yazmamaktadır. Bu nedenle kira tespit davasını açmaya.her zaman için hakları vardır. Fakat ev sahip TÜFE’yi geçecek şekilde kira artışını isteyerek.kira tespit davası açmış olabilir. Ancak, 5 yılı geçen sözleşmelerdeki uyuşmazlıklar.için kira tespit davasına başvurusu yaptıklarında bu durum kendi yararına olmaktadır.

 

5. Mahkemeler İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasını Ne Kadar Sürede Çözüme Kavuşturmaktadır

Son zamanlarda ekonomide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle.ev sahipleri sıklıkla ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını açmaktadır. Mahkemelerin önündeki tahliye davası dosyasında oldukça önemli bir artış vardır. Bu dosya yoğunluğunun büyükşehirlerde daha fazla olduğu görülmektedir. Özellikle İstanbul.ve Ankara adliyelerinde mahkemeler zaten oldukça yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle mahkemeler tahliye davası.dosyalarını uzun süreler çözüme erdirememektedir.

 

6. Ev sahipleri Tahliye Davası ile Kira Tespit Davasını Birlikte Açabilir mi?

Mahkemelerin yoğunluğu nedeniyle bireyler ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının.yanında kira tespit davasını da açmaktadır. Türk Borçlar Kanununda kiracının tahliyesi sebepleri sınırlı bir şekilde yazmaktadır. Buna göre ev sahibi yalnızca kanundaki.bu sebeplerle tahliye davasını açacaktır.

Bireyler konut.ve çatılı işyerini kiraya verdiğinde kiracı iki tahliye nedeni vardır. Kural olarak kira sözleşmesi tarafların belirlediği süre sona erecektir. Ancak, sözleşmenin tarafları anlaşmaya.varamazsa mahkemenin kararıyla sona erer. Mahkemenin tahliye kararı vermesi uzun bir süreyi bulduğunda taraflar.kira tespit davası da açmaktadır.  Yani ev sahipleri, mahkemenin tahliye kararına kadar kira ilişkisi sürdüğünden bu davayı açarlar.

 

7. Ev Sahipleri Tahliye Davası Devam Ederken Kira Tespit Davası Açtıklarında Mahkeme Ne Karar Verir

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının sonucunda.mahkeme tahliye ya da red kararı verir. Yani şartları yoksa mahkeme tahliye başvurusunu kabul etmez. Davada mahkeme hangi kararı verecekse versin bunu açıkladığı ana kadar kiracılık ilişkisi devam eder. Yani, mahkemenin kararı kesinleşinceye kadar kira ilişkisi devam etmektedir. Buna göre mahkemenin tahliye kararına kadar taraflar kira tespit davası açabilir.

Mahkeme TBK’daki kira tespit davası ile ilgili düzenlemelere göre bir karar verir. Şartları varsa mahkeme.ev sahibinin tahliye davası başvurusuna bakarken kira bedelini belirleyebilir. Çünkü kira ilişkisi sürmekte.ve tahliye davası uzun süre devam ettiğinden.Yargıtay da bu yönde kararlar vermektedir.

 

8. Kira Tespit Davasının, Mahkemenin Baktığı Tahliye Davasına Olumsuz Etkisi Var Mı ?

Kira tespiti davasıyla ihtiyaç nedeniyle tahliye davası.talepleri birbirleriyle farklı davaların konusudur. Dolayısıyla bu iki dava birbirleriyle çelişen davalar değildir. Bu nedenle kira tespit davası, tahliye davasına olumsuz bir etkide bulunmaz. Fakat, ev sahibi ile kiracı arasında ortaya çıkan hukuki sorunu ayrıca ele almak gerekir.

Ev sahipleri ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını açtıktan sonra kira tespit davası başvurusu yapmaktadır. İkinci açtıkları davada.genel olarak tahliye konusundaki haklarını saklı tuttuklarını beyan.etmektedir. Böylece kira bedelini belirlemesini mahkemeden istemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Don`t copy text!