Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM, başvuru koşulları, ihlal, iç hukuk yolları

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuru şartları konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) bakılması gerekmektedir. AİHM’de hak ihlaline uğranıldığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru hakkı AİHS md. 34’te güvence altına alınmıştır. Buna göre sözleşmenin tarafı olan Türkiye’nin Sözleşmede yahut ek protokollerinde tanınan hakların biri yahut birden fazlasını ihlali halinde, ihlal nedeniyle bizzat yahut dolaylı […]

Devamını Oku
kusur tespit davası, kaza kusur oranı, kaza tespit davası, kusur oranı tespit

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR ORANININ TESPİTİ – KUSUR TESPİT DAVASI – 2024

Bireyler trafik kazası yaptığında kusur oranı tespit edilmekte ve alacakları tazminat belirlenmektedir. Kazanın tek taraflı olması durumunda yalnızca sürücü kusuru belirleyici olmaktadır. Ancak kazanın iki taraflı olması ya da zincirlime halinde bir kaza olması durumunda kazaya karışan her bir aracın kusur tespiti yapılır. Buna göre tazminat hesabı için trafik kazasının tek taraflı, çift ya da […]

Devamını Oku
Araç Değer Kaybı Başvurusu, değer kaybı hesaplama, değer kaybı tahkim, değer kaybı sigorta şirketine başvuru, tramer kaydı sorgulama

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İki taraflı bir kaza sonrasında bireylerin aracı hasara uğraması üzerine, önceki haliyle aynısı olacak şekilde tamir edilmesi mümkündür. Ancak, bu araçların ikinci el piyasası fiyatı bakımından değeri kaybolmaktadır. Bu araçların tramer kaydı sorgulama işlemi yapıldığında hasarlı araç olarak görülmektedir. Bu araçlar, en orijinal araç parçalarıyla kusursuz bir onarıma uğrasa da satışa çıkarıldığı zaman, hasar öncesindeki […]

Devamını Oku
Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Türk Borçlar Kanununa göre kendi kusuruyla ve hukuka aykırı fiiliyle bir başkasını zarara uğratanlar bu zararı gidermelidir. Dolayısıyla bir kimse, kusurlu hareketiyle ya da hukuka aykırı bir eylemiyle zarar verdiğinde, meydana getirdiği bu zararı gidermesi gerekmektedir. Kişilerin haksız fiil teşkil eden bir davranışından dolayı başkaları zarar görmüş olabilir. Fakat, bu haksız fiilden dolayı bir başkasının […]

Devamını Oku
Trafik Kazalarında Oluşan Zararlar Nedeniyle Tazminat

Trafik Kazalarında Oluşan Zararlar Nedeniyle Tazminat

Trafik kazası ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı olarak gerçekleşebilir. Ölümlü trafik kazası nedeniyle kişilerin arkada bıraktıkları yakınlarının maddi ve manevi tazminat hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda ölenin desteğinden yoksun kalan yakınlar ve ispatlanması halinde üçüncü şahıslara tazminat verilmektedir. Ölümlü bir trafik kazasında ölümün hemen gerçekleşmemesi ve ölüm anına kadar hastane ve tedavi gibi bazı masrafların yapılmış […]

Devamını Oku
Araç Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır?, Tramer kaydı

Araç Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Meydana gelen bir trafik kazası sonucunda hasara uğrayan araçlar, önceki haliyle aynısı olacak şekilde onarılsa da Tramer kaydı oluşmakta yani hasarlı araç olarak kaydedilmektedir. Bu nednele araç değer kaybı meydana gelmektedir. Dolayısıyla bu araçların ikinci el piyasası fiyatı bakımından değeri kaybolduğundan, en orijinal araç parçalarıyla kusursuz bir onarımı gerçekleşse dahi, satışa çıkarıldığı zaman, satışları, trafik kazası öncesinde belirlenen fiyattan daha düşük olacak şekilde gerçekleşecektir.  Bu durum, aracın orijinal halinin değer kaybetmesi şeklinde de açıklanabilir. Dolayısıla trafik kazası sonrasında araç değer kaybı nedeniyle bireylerin araç değer kaybı başvurusu yapması gerekmektedir. Ancak, hak kaybına uğramamak için araç değer kaybı hesaplama işi çok iyi yapılmalıdır.

Devamını Oku
Don`t copy text!