Vergi kaçırma, özel usulsüzlik cezası, IBAN üzerinden ödeme, Kayıt dışı kazanç, maliye müfettişleri, Özel Esaslar Kod Listesine Alınma Hukuki midir?, Kartal İşçi Avukatı, Kartal İş Hukuku Avukatı, İşe İade Davası, İş Avukatı

IBAN’A ÖDEME YOLUYLA VERGİ KAÇIRMA – MALİYE’NİN KAYIT DIŞI KAZANÇ İNCELEMESİ

Maliye Bakanlığı, son zamanlarda para alışverişini IBAN’a ödeme yoluyla yerine getirenler hakkında yakın takip yapmaktadır. Daha önceden fiş ve fatura takiplerini yapan bakanlık müfettişleri, bu kez IBAN transferlerini yakından incelemektedir. Bu kapsamda banka hesaplarını inceleyen müfettişler, IBAN üzerinden usulsüz ve kayıt dışı tahsilatları dikkate almakta ve yaptıkları incelemeler sonucunda çeşitli cezalar vermektedir. Bu kapsamda özel […]

Devamını Oku
2024 alkollü araç kullanma cezası ne kadar? , Ehliyetine el konan biri trafiğe çıkarsa ne olur 2024?, Alkolden 2 yıl alinan ehliyet nasıl geri alınır 2024? , Alkollü araç kullanan sürücüler de 1 defada hangi cezalar uygulanır? , alkollü araç kullanma cezası 2024

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Ülkemizde sürücü ehliyeti sahibi bireyler, istedikleri şekilde bir yerden bir yere araçlarıyla seyahat etme özgürlüğüne sahiptirler. Ancak bu seyahat özgürlüğünün bazı nedenlerle kısıtlanması gerekli görülmüştür. Zira, kendisi ya da başkalarının hayatını riske sokacak şekilde alkollü araç kullanmak kanunen yasaktır. Karayollarında uyuşturucu veya uyarıcı etkisi altındayken yahut belirli bir sınırın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak yasaktır. […]

Devamını Oku
Koşullu salıvermenin geri alınması, Koşullu salıverilme, şartlı tahliye, koşullu salıverme, denetimli serbestlik, Ne kadar yatarım, Yatar Hesaplama- İnfaz Hesabı- Cezaevi Girdi Çıktı Süresi - 2024

KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLI TAHLİYE) – DENETİMLİ SERBESTLİK

Mahkemelerin verdikleri ceza, itiraz ya da temyiz aşamalarını geçerek kesinleştiğinde, cezayı alan kişi hükümlü haline gelir.  Hükümlü aldığı cezanın belirli bir oranını ceza evinde geçirdikten sonra, bir takım şartlar varsa, ceza infaz kurumunun onayıyla tahliye olur. Böylece kişilerin tahliyesi daha erken gerçekleşir ve cezasının kalanını dışarıda geçirir. Makalede koşullu salıverme (şartlı tahliye) süreleri üzerinde duracağız. […]

Devamını Oku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM, başvuru koşulları, ihlal, iç hukuk yolları

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuru şartları konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) bakılması gerekmektedir. AİHM’de hak ihlaline uğranıldığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru hakkı AİHS md. 34’te güvence altına alınmıştır. Buna göre sözleşmenin tarafı olan Türkiye’nin Sözleşmede yahut ek protokollerinde tanınan hakların biri yahut birden fazlasını ihlali halinde, ihlal nedeniyle bizzat yahut dolaylı […]

Devamını Oku
Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması), uzlaşmaya tabi suçlar, uzlaşma kapsamındaki suçlar, uzlaşma

UZLAŞMAYA TABİ (UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ) SUÇLAR

Uzlaşma kapsamındaki suçlar (uzlaşmaya tabi suçlar) ceza yargılamasında toplumsal barışı sağlama düşüncesi adına düzenleme konusu olmuştur Bu nedenle ceza yargılaması hukukunda hukuki bazı düzenlemelere gitmek gerekmiştir. Uzlaşmanın toplumsal barışı sağlama rolu vardır ve uzlaşma onarıcı adaleti sağlama adına CMK’da yer alan cezaya karşı alternatif bir kurumdur. Uzlaşma yoluyla, suça karşılık gelen fiili gerçekleştiren fail ve […]

Devamını Oku
Koşullu salıvermenin geri alınması, Koşullu salıverilme, şartlı tahliye, koşullu salıverme, denetimli serbestlik, Ne kadar yatarım, Yatar Hesaplama- İnfaz Hesabı- Cezaevi Girdi Çıktı Süresi - 2024

YATAR HESAPLAMA – İNFAZ HESABI – CEZAEVİ GİRDİ ÇIKTI SÜRESİ – 2024

Kişiler, işlediği bir suç nedeniyle ceza alması halinde hükümlü olur. Hükümlünün cezası ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ya da süreli hapis cezası ise farklı yatar süreleri olacaktır. Dolayısıyla yatar hesaplama (infaz hesabı) yani hükümlünün cezasının ne kadarını ceza infaz kurumunda çekeceğidir. Buna göre hükümlünün yatarının ne olduğunu bilmek için aldığı mahkumiyet cezasına bakmak gerekir. Ayrıca cezaevi girdi […]

Devamını Oku
Mükelleflerin özel işlerini yapma suçu, vergi suçu, adli suç, vergi ziyaı, vergi kaybı, vergi mahkeme

MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU

Mükelleflerin özel işlerini yapma suçu Vergi Usul Kanununun 363. maddesi uyarınca TCK md. 257/1.’de yer verilen “Görevi Kötüye Kullanma” suçu kapsamında cezalandırılır. Kamusal hizmetleri gören memurların görevlerini icra ederken, belirli görev tanımları bulunmaktadır. Buna göre görevlilerin bu kapsamın dışına çıkmaması gerekmektedir. Dolayısıyla vergi görevlilerinin mükelleflere eşit ve tarafsız bir şekilde davranması gerekmektedir. 213 Sayılı Vergi […]

Devamını Oku
Boşanmada aldatma delilleri, Aldatma nedeniyle boşanmada ispat, zina nasıl ispatlanır, aldatma nasıl ispatlanır

ZİNA/ ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI – İSPAT – DELİLLERİ

Bir kimse evli olduğu halde, eşi dışındaki bir kişiyle cinsel arzularını tatmin ederse zina fiilini işlemiş olur. Daha önceki yazılarımızda ifade ettiğimiz gibi boşanma nedenleri genel ve özel nedenler olarak iki türlüdür. Zina fiili özel bir boşanma nedenidir. Bir de aldatma fiili vardır ki zinaya varmayan eylemler bu gruba girmektedir. Aldatma ise genel bir boşanma […]

Devamını Oku
madde bağımlılığı tedavisi, uyuşturucu yakalatma, içici, kullanıcı, denetimli serbestlik tedavi tedbiri, uyuşturucu tedavi merkezi, tedavi ve denetimli serbestlik, AMATEM denetimli serbestlik, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıcısı, bonzai yakalatma, esrar, kokain, kullanma sınırı

AMATEM TEDAVİ TEDBİRİNİ NASIL UYGULAR (UYUŞTURUCU YAKALATMA- KULLANMA – İÇİCİLİK)

Adli makamların, uyuşturucu madde kullanıcısı/içicisinin madde aldığını belirlemesi halinde birtakım aşamaları takip ederek tedavisini sağlaması gerekir. Böylece içicinin/kullanıcının bağımlılığını önleyecektir. Buna göre bireyin madde kullandığının tespiti üzerine doğrudan resmi bir hastaneye ve ihtisas merkezine sevkini sağlayacaktır. Uyuşturucu madde suçlarında genel olarak AMATEM tedavi tedbirini yani madde bağımlılığı tedavisi görevini yerine getirir. Savcılık hastane ve AMATEM […]

Devamını Oku
madde bağımlılığı tedavisi, uyuşturucu yakalatma, içici, kullanıcı, denetimli serbestlik tedavi tedbiri, uyuşturucu tedavi merkezi, tedavi ve denetimli serbestlik, AMATEM denetimli serbestlik, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıcısı, bonzai yakalatma, esrar, kokain, kullanma sınırı

UYUŞTURUCU SUÇLARINDA TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

Adli makamlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle denetimli serbestlik tedavi tedbiri uygulamasını, TCK’nın 191. maddesinde yazan suçu işleyen kişiler hakkında uygular. Yani tedbir kararı uyuşturucu madde kullanıcısı/içicisi hakkındadır. Fakat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü TCK’nın 191/3. fıkra uyarınca, hakkında denetimli serbestlik tedavi tedbiri olan bir kişinin, gerekli olması halinde süreç boyunca tedavisini gerçekleştirir.  Buna göre burada önemli olan […]

Devamını Oku
Don`t copy text!