Vergi kaçırma, özel usulsüzlik cezası, IBAN üzerinden ödeme, Kayıt dışı kazanç, maliye müfettişleri, Özel Esaslar Kod Listesine Alınma Hukuki midir?, Kartal İşçi Avukatı, Kartal İş Hukuku Avukatı, İşe İade Davası, İş Avukatı

IBAN’A ÖDEME YOLUYLA VERGİ KAÇIRMA – MALİYE’NİN KAYIT DIŞI KAZANÇ İNCELEMESİ

Maliye Bakanlığı, son zamanlarda para alışverişini IBAN’a ödeme yoluyla yerine getirenler hakkında yakın takip yapmaktadır. Daha önceden fiş ve fatura takiplerini yapan bakanlık müfettişleri, bu kez IBAN transferlerini yakından incelemektedir. Bu kapsamda banka hesaplarını inceleyen müfettişler, IBAN üzerinden usulsüz ve kayıt dışı tahsilatları dikkate almakta ve yaptıkları incelemeler sonucunda çeşitli cezalar vermektedir. Bu kapsamda özel […]

Devamını Oku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM, başvuru koşulları, ihlal, iç hukuk yolları

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuru şartları konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) bakılması gerekmektedir. AİHM’de hak ihlaline uğranıldığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru hakkı AİHS md. 34’te güvence altına alınmıştır. Buna göre sözleşmenin tarafı olan Türkiye’nin Sözleşmede yahut ek protokollerinde tanınan hakların biri yahut birden fazlasını ihlali halinde, ihlal nedeniyle bizzat yahut dolaylı […]

Devamını Oku
Mükelleflerin özel işlerini yapma suçu, vergi suçu, adli suç, vergi ziyaı, vergi kaybı, vergi mahkeme

MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU

Mükelleflerin özel işlerini yapma suçu Vergi Usul Kanununun 363. maddesi uyarınca TCK md. 257/1.’de yer verilen “Görevi Kötüye Kullanma” suçu kapsamında cezalandırılır. Kamusal hizmetleri gören memurların görevlerini icra ederken, belirli görev tanımları bulunmaktadır. Buna göre görevlilerin bu kapsamın dışına çıkmaması gerekmektedir. Dolayısıyla vergi görevlilerinin mükelleflere eşit ve tarafsız bir şekilde davranması gerekmektedir. 213 Sayılı Vergi […]

Devamını Oku
Engelli işçi, engelli bireylerin haklalır, engelli çalışan, engelli işçilerin hakları

Kamuda Çalışan Engelli Bireylerin Hakları

Engelli bireyler uzun dönemler topluma katılma ve engellerini aşma noktasında zorluklar yaşamışlardır. Bu kapsamda devlet çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Engellilere, çalışma hayatına katılımları için bazı haklar verilmiştir. Makalede engelli memur hakları üzerinde durulacaktır.   1. Kamuda Çalışan Engelli Çalışanların Hakları 1.1. Engelli Nöbet Muafiyetleri Engelli memur hakları arasında nöbet muafiyetleri de bulunmaktadır. Engeli bulunan memurlara istekleri […]

Devamını Oku
Özel Esaslar Kod Listesine Alınma Hukuki midir?

Özel Esaslar Kod Listesine Alma Hukuki midir?

İdare, vergi alacaklarını güvenceye almak için çeşitli uygulamalar yapmaktadır. Özel esaslar kod listesine alma da bu uygulamalardan birisidir. İdare bu uygulamasını, Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinin düzenlemelerine dayandırmaktadır. Bu uygulama, vergi kaçırılması ya da kaybını önlemek adına, dayanağını Anayasa ya da kanundan almayan bir işlemdir. İdare özellikle sahte fatura düzenlenmesi ve kullanılmasını önlemek adına vergi mükelleflerini özel esaslar kod listesine almaktadır. Mükellefler böylece maliyenin kara listesine girmektedir. Özel esaslar listesinde yer alanların da her türlü vergiye dayalı işlemi sıkı prosedürlere bağlanmaktadır.

Devamını Oku
Sahte Fatura (Naylon Fatura) Düzenleme ve Kullanma Suçu

Sahte Fatura (Naylon Fatura) Düzenleme ve Kullanma Suçu

Uygulamada naylon fatura (sahte fatura) olarak ifade edilen belgede sahtecilik suçunun özel bir görünümü 213 Sayılı Vergi Usûl Kanunun md. 359/b bendinde düzenlenmiştir. Düzenlemede vergi kanunlarına göre tutulan ya da düzenlenen ve saklanması ve ibraz zorunluluğu olan defter, kayıt ve belgelerin aslını ya da suretlerini tümüyle veya kısmen sahte olarak düzenleyen veya bunları kullananlar hakkında ceza yaptırımı uygulanacağı belirtilmektedir. Buna göre sahte fatura düzenlenmesi ve kullanılması suç olup gerçekten bir muamele ya da durum olmamasına karşın bu belgelerin var gibi düzenlenmesi halinde VUK’un 359/b bendinde düzenlenen sahte belge suçu oluşmaktadır.  Dolayısıyla bir faturanın gerçek bir hukuksal ilişkiye dayalı olarak düzenlenmemiş olması halinde bu fatura sahte olarak düzenlenmiş olacaktır.

Devamını Oku
Don`t copy text!