Kadının mehir alacağı, mehir alacağı davası, mehir senedi, Çekişmeli boşanma davası

BOŞANMADA KADININ MEHİR ALACAĞI TALEBİ

Hukukumuzda kadının mehir alacağı kanunda yer almayan bir uygulamadır. Ancak, Yargıtay içtihatlarında mehirin, geçerli sayıldığı ve bağışlama vaadi sözleşmesi niteliğinde kabul edildiğini görmekteyiz. Kadın mehir alacağı davasını boşanma davasıyla birlikte ya da boşanma sonrasında açma hakkına sahiptir. Mehir alacağı davasının boşanma davasıyla birlikte açılması halinde mahkemeler davaların ayrılmasına karar vermektedir. Gerek çekişmeli gerekse anlaşmalı boşanmada […]

Devamını Oku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM, başvuru koşulları, ihlal, iç hukuk yolları

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuru şartları konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) bakılması gerekmektedir. AİHM’de hak ihlaline uğranıldığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru hakkı AİHS md. 34’te güvence altına alınmıştır. Buna göre sözleşmenin tarafı olan Türkiye’nin Sözleşmede yahut ek protokollerinde tanınan hakların biri yahut birden fazlasını ihlali halinde, ihlal nedeniyle bizzat yahut dolaylı […]

Devamını Oku
vasiyetname, vasiyet, metrese vasiyet, sevgiliye vasiyet, imam nikahlı eşe vasiyet, ölüme bağlı tasarruf, mirabırakan

VASİYETNAME VE DÜZENLENMESİ, SEVGİLİYE, METRESE, İMAM NİKAHLI EŞE VASİYET

Bir kimse öldüğünde, ölümü üzerine gerçeğe dönüşmesini isteği isteklerini sözlü ya da yazılı olarak bildirebilir. Miras bırakan, vasiyet belgesiyle daha ölmeden, bazı mallarını istediği bir kimseye bırakmayı beyan eder. Makalede vasiyetname nedir, nasıl düzenlenir, bir kimsenin hayat arkadaşı, metrese vasiyet, sevgilisine vasiyetle mirasçı ataması mümkün müdür konuları yer alacaktır. Mirasbırakan ölmeden önce isterse vasiyetini yok […]

Devamını Oku
Kartal iş hukuku avukatı, Kartal İşçi Avukatı, Hukuk Büroları, Arabuluculuk bürosu, Avukat ve Hukuk Bürosu, mal paylaşımı davası, Boşanmada Mal paylaşımı davası, mal tasfiyesi, boşanmada ev paylaşımı

BOŞANMADA EV PAYLAŞIMI – AİLE KONUTU KİME KALIR- 2024

Evli çiftler evlilikleri boyunca çeşitli mallar elde ederler. Bu mallar eşlerin miras, bağışlama gibi kişisel mallarından değilse, boşanmada eşitçe pay alırlar. Eşlerin evlilikleri boyunca edindikleri mallar, boşanma davasında gündeme gelir. Boşanma davası kesinleştikten sonra mal paylaşımını yapmak gerekecektir. Boşanma davasının sona ermesi üzerine boşanmada ev paylaşımı en fazla merak konusu bir husustur. 1. BOŞANMADA EV […]

Devamını Oku
Boşanmada sosyal medya delili, boşanmada Facebook, boşanmada Whatsapp

BOŞANMADA FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM DELİLLERİ

Günümüzde sosyal medya adı altında çok sayıda platform vardır. Bu platformlar yoluyla bireyler aralarında yazışmakta, birbirlerine görüntü göndermektedir. Bunlar arasında bireylerin en fazla kullandıkları Whatsapp, Facebook, Instagram gibi uygulamalardır. Bu sosyal medya uygulamaları çok yönüyle faydalıdır. Ancak bir taraftan da günümüzde aile ilişkilerine zarar veren uygulamalar haline gelmiştir. Uygulamalar yoluyla bireyler kendi eşi dışındaki birisiyle […]

Devamını Oku
boşanmada mal kaçırma, eşten mal kaçırma, eşin arabayı kaçırması, boşanmada mal paylaşımı

BOŞANMADA EŞTEN MAL KAÇIRMA – ARABA, PARA VE ZİYNETLERİ KAÇIRMA – 2024

Evlilik birliği boşanma ile sona erdiğinde mal paylaşımı yapmak gerekir. Eşler bir mal rejimini seçmişse, boşanmada mal paylaşımı bu rejime göre söz konusu olur. Böylece eşlerin mal varlıkları kendi belirledikleri ya da yasal olarak geçerli olan rejime göre pay olur. Dolayısıyla eşler mal paylaşımını, rejim sona erince talep edecektir. Eşler bazen, boşanma sürecinde birbirinin katılma alacağını […]

Devamını Oku
Mal tasfiyesi, kişisel mallar, edinilmiş mallar, ziynet eşyaları, takılar, Boşanma davasında kadının hakları

Evlilik Birliğinde Kişisel Mallar ve Ziynetler (Takılar)

Mal tasfiyesinde, eşlerin ikisinin de katılma alacağı miktarını belirlemek gerekmektedir. Katılma alacağı miktarını belirlemede, edinilen malları dikkate almak gerekir. Diğer taraftan, çiftlerin kişisel malları katılma alacağı miktarını belirlemede önemsenmemektedir. Eşlerin herhangi birinin mal varlığı arasında bulunan değerlerin kişisel yahut edinilmiş mallar şeklinde ayrılması gerekir. Daha sonra genel itibariyle, boşanmada kişisel mallar ve ziynetler tasfiye içerisine […]

Devamını Oku
nafaka artış oranı hesaplama, nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır, ÜFE üzerinden nafaka artış hesaplama, nafaka hesaplama, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası

NAFAKA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA – ÜFE TÜFE NAFAKA HESAPLAMA – 2024

Mahkeme, evli çiftler hakkında boşanma davasını görürken ya da dava sonrasında nafaka kararı verir. Boşanmada nafaka üç türdür. Bunlar iştirak, tedbir ve yoksulluk nafakasıdır. Mahkeme iştirak nafakasını ortak çocuk lehine, onların giderleri için belirlemektedir. Tedbir nafakasını ise kadın lehine boşanma davası sırasında hayat standardını koruması ve yoksulluk yaşamaması için belirler. Tedbir nafakası, boşanma kararı hükmü […]

Devamını Oku
Kartal iş hukuku avukatı, Kartal İşçi Avukatı, Hukuk Büroları, Arabuluculuk bürosu, Avukat ve Hukuk Bürosu, mal paylaşımı davası, Boşanmada Mal paylaşımı davası, mal tasfiyesi, boşanmada ev paylaşımı

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası (Mal Rejiminin Tasfiyesi) – 2024

Evlilikleri boyunca eşlerin edindiği mallar onların ortak değerleridir. Tasfiyenin yapıldığı sırada eşler öncelikle kişisel mallarını geri alır.  Yani, eşlerin kişisel malları onların paylaşamayacakları mallardır. Bu nedenle boşanmada mal paylaşımı davası (mal tasfiyesi) sırasında eşlerin ikisinin de kişisel mallarını edindikleri mallardan ayrı değerlendirmek gerekecektir. Bunun ardından, evlilik birliği devam ederken eşlerin sahip olduğu borçlar paylaşımda yer […]

Devamını Oku
Nafaka Artırım Davası, boşanma avukatı ücretsiz

Nafaka Artırım Davası ve Koşulları – 2024

Nafaka artırım davası ile nafaka alan taraf, bu nafakanın kendisine yetersiz geldiğini öne sürebilir. Nafaka, boşanma sırasında ya da daha sonra eşlerden birisinin diğer tarafa ödemesi gereken paradır. Boşanma davasında mahkeme bakım ve ihtiyacı bulunan taraf lehine nafakaya karar verir. Dava sırasında tarafların isteyebileceği üç tür nafaka vardır. Bunlar tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakasıdır. Nafaka […]

Devamını Oku
Don`t copy text!