iki haklı ihtarla tahliye, kiracının en hızlı tahliye yolu, icra yoluyla tahliye, icradan tahlye, yeni malikin ihtiyacı, işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye, gereksinim nedeniyl kiracının tahliyesi, kiracının evden çıkarılması, TÜFE, kira artışı, İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması

KİRANIN TAM YA DA ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYE HAKKI

Son dönemlerde ekonomide meydana gelen olumsuzluklar ev sahibi kiracı ilişkilerini de etkiledi. Bu kapsamda ev sahibi ya da kiracılar karşılaştıkları bir takım hukuki sorunları avukat ya da hukukçulara sormaktadır. Kiracı kirasını ödemediğinde, eksik ödediğinde ya da zamanında ödemediğinde ev sahibinin önünde iki hukuki yol vardır. Bunlardan birincisi icra takibi ve daha sonra icra hukuk mahkemesinde […]

Devamını Oku
iki haklı ihtarla tahliye, kiracının en hızlı tahliye yolu, icra yoluyla tahliye, icradan tahlye, yeni malikin ihtiyacı, işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye, gereksinim nedeniyl kiracının tahliyesi, kiracının evden çıkarılması, TÜFE, kira artışı, İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması

YENİ EV SAHİBİNİN (YENİ MALİKİN) İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇMA HAKKI

Ev sahipleri ülkemizde genel olarak 1 yıllık kira sözleşmesi yapmaktadır. Bu sözleşme 1 yılın sonunda kendiliğinden uzamaktadır. Kiracı böylelikle, başka sebepler yoksa bu taşınmazda 12 yıl boyunca oturma hakkı kazanmaktadır.  Evin satılması durumunda, yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye hakkı vardır. Yeni ev sahibinin ihtiyacı sebebiyle tahliye davası, konut ve çatılı işyeri niteliğine sahip taşınmazlar için […]

Devamını Oku
iki haklı ihtarla tahliye, kiracının en hızlı tahliye yolu, icra yoluyla tahliye, icradan tahlye, yeni malikin ihtiyacı, işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye, gereksinim nedeniyl kiracının tahliyesi, kiracının evden çıkarılması, TÜFE, kira artışı, İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması

İŞYERİ SAHİBİNİN İHTİYACI SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI AÇMA HAKKI

iş yeri bir kimsenin ekonomik mahiyetteki işlerini yürüttüğü yerdir. İşyeri kira sözleşmesi belirlenen sürenin sonunda, işyerinde kiracı olan kişinin çıkmaması halinde, kendiliğinden uzamaktadır. Kiracı böylelikle, başka sebepler yoksa bu taşınmazda 12 yıl boyunca bulunma hakkı kazanmaktadır.  İşyeri sahibinin tahliye hakkı olduğu sebepler arasında işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası da vardır. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası, konut […]

Devamını Oku
iki haklı ihtarla tahliye, kiracının en hızlı tahliye yolu, icra yoluyla tahliye, icradan tahlye, yeni malikin ihtiyacı, işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye, gereksinim nedeniyl kiracının tahliyesi, kiracının evden çıkarılması, TÜFE, kira artışı, İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması

EV SAHİBİNİN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇMA HAKKI

Ev sahipleri ülkemizde genel olarak 1 yıllık kira sözleşmesi yapmaktadır. Bu sözleşme 1 yılın sonunda kendiliğinden uzamaktadır. Kiracı böylelikle, başka sebepler yoksa bu taşınmazda 12 yıl boyunca oturma hakkı kazanmaktadır.  Ev sahibinin tahliye hakkı olduğu sebepler arasında ihtiyaç nedeniyle tahliye davası da vardır. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası, konut ve çatılı işyeri niteliğine sahip taşınmazlar için […]

Devamını Oku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM, başvuru koşulları, ihlal, iç hukuk yolları

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuru şartları konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) bakılması gerekmektedir. AİHM’de hak ihlaline uğranıldığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru hakkı AİHS md. 34’te güvence altına alınmıştır. Buna göre sözleşmenin tarafı olan Türkiye’nin Sözleşmede yahut ek protokollerinde tanınan hakların biri yahut birden fazlasını ihlali halinde, ihlal nedeniyle bizzat yahut dolaylı […]

Devamını Oku
Önalım hakkı, önalım hakkına engel durumlar, önalım hakkının kullanılamayacağı haller

Önalım Hakkı (Şufa Hakkı) – Önalımın Kullanılamayacağı Durumlar

Önalım hakkı (şufa hakkı) bir kimseye, bir taşınmazı başkalarından önce satın alma hakkı verme hakkı vermektedir. Buna göre taşınmazın mülkiyeti devre konu olduğunda, taşınmaz üzerinde önalım hakkı bulunan kimsenin, bu devirde önceliği vardır. Fakat, önalım hakkı olan kimsenin, bu taşınmazı alması zorunlu olmayıp, yalnızca satın almada önceliği vardır. Muvazaalı trampa halinde önalım hakkının kullanımı konusundaki […]

Devamını Oku
Önalım Hakkı, Trampa Sözleşmesi, Muvazaalı Trampa

Trampa (Mal Değişim Sözleşmesi) ve Muvazaalı Trampa Halinde Önalım Hakkının Kullanımı

Önalım hakkı, taşınmazın mülkiyetini sınırlayan bir haktır. Bu nedenle önalım hakkı yalnızca satış olduğunda bir kimsenin hakkını kullanabileceği bir yetki vermektedir. Buna göre kişiler trampa, hibe ve benzeri tasarruflar söz konusu olduğunda önalım hakkından kaynaklı yetkisini kullanamaz. Bu açıklamalara göre, trampa satış sözleşmesi niteliğine sahip olmadığından önalım hakkına konu olmamaktadır. Önalım hakkı, mal üçüncü bir […]

Devamını Oku
kiracı nasıl çıkarılır, kiracı tahliyesi şartları

KİRACI TAHLİYESİ – KİRACI NASIL ÇIKARILIR – 2024

Son zamanlarda özellikle ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle kira fiyatlarında önemli değişimler oldu. Kiracılar yüksek enflasyonun da etkisiyle oturdukları dairelerde emsallerinin çok altında kira vermeye başladılar. Böylece ev sahipleri kiracı nasıl çıkarılır ya da kiracı tahliyesi nasıl yapılır gibi sorular sormaya başladılar. Çünkü sahip oldukları evde kiracıların çok düşük fiyata oturduğunu düşünmektedirler. Böylece kiracıyı evden çıkarıp evlerini […]

Devamını Oku
kira bedelinin tespiti davası, kira uyarlama davası, kira artışını belirleme, kira bedelinin artırılması

KİRA UYARLAMA DAVASI VE TESPİT DAVASINDAN FARKLARI – 2024

Kira uyarlama davası ve kira tespit davaları hukuki olarak farklı iki dava yoludur. Makalede gelecek dönemin kira bedelinin artırılması yolu olan kira uyarlama davası için koşullar ve bu davalar arasındaki farklar üzerinde duracağız.  Kira tespit davası hakkındaki makalemize bu linkten ulaşabilirsiniz. 1. EV SAHİBİ VE KİRACI KİRA BEDELİNİ NASIL BELİRLER? Kiracı ile ev sahipleri kendi […]

Devamını Oku
kira bedelinin tespiti, kira tespit davası, kira uyarlama davası, kira artış oranı, TÜFE, kira artış davası

KİRA TESPİT DAVASI VE KİRA UYARLAMA DAVASINDAN FARKLARI – 2024

Kira uyarlama davası ve kira tespit davaları hukuki olarak farklı iki dava yoludur. Kira tespiti davası diğer bir adıyla kira artış davası ile kira bedelinin tespiti yapılır. Makalede kira tespit davasının uyarlama davasından farklılıkları ile kimin kimlere karşı açabileceği üzerinde duracağız. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası ve kira tespit davasının birlikte açılıp açılmayacağı hakkındaki makalemize bu […]

Devamını Oku
Don`t copy text!